Počet záznamů: 1

Degradation of Polyesteramides during Composting under Standard and Isothermal Conditions

 1. 1.
  0334399 - MBU-M 2010 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Brožek, J. - Šašek, Václav - Prokopová, I. - Chromcová, D. - Náhlík, J. - Erbanová, Pavla
  Degradation of Polyesteramides during Composting under Standard and Isothermal Conditions.
  [Degradace polyesteramidů pomocí kompostování za standardních a izotermálních podmínek.]
  Folia Microbiologica. Roč. 54, č. 5 (2009), s. 451-456 ISSN 0015-5632
  Grant CEP: GA ČR GA106/09/1378
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: epsilon caprolapsam * contamined soil * polymerization
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  Impakt faktor: 0.978, rok: 2009

  Polyesteramides based on coprolactone and caprolactam units were subjected to biodegradation by composting under standard and isothermal (60 C) conditions. Both types on composting resulted in degradation of the copolymers depending on the ratio on individual components. Ester bonds of polyesteramides were preferentially cleaved

  Polyesteramidy slozené z kaprolaktonových a kaprolaktamových jednotek byly podrobeny biodegradaci pomocí kompostování za standardním podmínek a při stálé teplotě 60 C. Oba postupy měly za následek degradaci kopolymerů v závislosti na poměru jednotlivých složek. Přednostně byly štěpeny esterové vazby polyesteramidů
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179145