Počet záznamů: 1

Track etch based LET spectrometry in beams of neutrons with energies from 0.2 to 200 MeV

 1. 1.
  0334341 - UJF-V 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Brabcová, Kateřina - Spurný, František - Jadrníčková, Iva
  Track etch based LET spectrometry in beams of neutrons with energies from 0.2 to 200 MeV.
  [Spektra lineárního přenosu energie neutronů od 0,2 do 200 MeV získaná pomocí detektorů stop v pevné fázi.]
  Radiation Measurements. Roč. 44, 9-10 (2009), s. 969-971 ISSN 1350-4487.
  [International Conference on Nuclear Tracks in Solids /24./. Bologna, 01.09.2008-05.09.2008]
  Grant CEP: GA AV ČR KJB100480901
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10480505
  Klíčová slova: track etch detector * neutron dosimetry * LET spectra
  Kód oboru RIV: BG - Jaderná, atomová a mol. fyzika, urychlovače
  Impakt faktor: 0.973, rok: 2009

  There is still need to develop further methods able to characterize an external exposure to neutrons. This contribution presents results obtained with linear energy transfer spectrometer based on the chemically etched track detectors. There were employed two types of polyallyldiglycolcarbonates, Page and Tastrak, to obtain spectra of linear energy transfer. Detectors were exposed to monoenergetic neutron beams with energies of 0.2, 0.5, 1, 3, 7, 15, 20, 100 and 200 MeV. Calculated dose equivalents are compared with delivered reference values.

  Tento příspěvek představuje výsledky spektrometrů lineárního přenosu energie založených na chemicky leptaných detektorech stop. Ve svazcích monoenergetických neutronů s energiemi 0.2, 0.5, 1, 3, 7, 15, 20, 100 a 200 MeV byly ozářeny dva typy poly allyl diglykolkarbonátů (Page a Tastrak). Získali jsme spektra lineárního přenosu energie, ze kterých byly vypočteny dávkové ekvivalenty a porovnány s referenčními hodnotami.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179103