Počet záznamů: 1

Formation of a supersonic laser-driven plasma jet in a cylindrical channel

 1. 1.
  0334336 - FZU-D 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Badziak, J. - Pisarczyk, T. - Chodukowski, T. - Kasperczuk, A. - Parys, P. - Rosinski, M. - Wolowski, J. - Krouský, Eduard - Krása, Josef - Mašek, Karel - Pfeifer, Miroslav - Skála, Jiří - Ullschmied, Jiří - Velyhan, Andriy - Dhareshwar, L.J. - Gupta, N.K. - Rhee, Y.-J. - Torrisi, L. - Pisarczyk, P.
  Formation of a supersonic laser-driven plasma jet in a cylindrical channel.
  [Nadzvukové jety vytvářené laserem ve válcovém kanálu.]
  Physics of Plasmas. Roč. 160, č. 11 (2009), 114506/1-114506/4 ISSN 1070-664X
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC528
  Grant ostatní:HiPER - European High Power Laser Energy Research Facility(XE) 7E08099
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100523; CEZ:AV0Z20430508
  Klíčová slova: plasma jet * nterferometry * astrophysics
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech
  Impakt faktor: 2.475, rok: 2009

  A simple method of supersonic plasma jet production where the jet is formed in a cylindrical channel guiding the plasma generated from a laser-irradiated thin foil target is proposed and examined.. The method seems to be flexible in the production of jets of various compositions and hydrodynamic parameters and does not require high-energy lasers for the jet generation.

  Byla navržena a vyzkoušena jednoduchá metoda vytváření nadzvukových jetů ve válcovém kanálu pomocí plazmatu generovaného ozářením tenké fólie. Metoda je vhodná k tvorbě jetů různého složení a hydrodynamických parametrů, přičemž generace jetů nevyžaduje použití vysoce energetických laserů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179100