Počet záznamů: 1

Bridging the Component-Based and Service-Oriented Worlds

 1. 1.
  0334307 - UIVT-O 2010 RIV US eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Mašek, K. - Hnětynka, P. - Bureš, Tomáš
  Bridging the Component-Based and Service-Oriented Worlds.
  [Překlenutí světů komponent a služeb.]
  35th Euromicro Conference Software Engineering and Advanced Applications. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2009, s. 47-54. ISBN 978-0-7695-3784-9.
  [SEAA 2009. EUROMICRO Conference on Software Engineering and Advanced Applications /35./. Patras (GR), 27.08.2009-29.08.2009]
  Grant CEP: GA AV ČR 1ET400300504
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504
  Klíčová slova: components * services * OSGi * integration
  Kód oboru RIV: JC - Počítačový hardware a software

  The component-based and service-oriented development have become commonly used techniques for building high quality, evolvable, large systems in a timely and affordable manner. In heterogeneous software systems, both approaches can coexist and complement each other. In this setting, interoperability is one the essential issues, since it enables composition of diverse components and services. In the paper, we analyze possibilities of interoperability between component systems and the service oriented platforms and based on that we propose a solution for their mutual collaboration. To demonstrate the concepts, we use SOFA~2 as the particular component platform and OSGi Service Platform as the particular service platform.

  Vývoj založený na komponentách a vývoj založený na službách se staly běžně používanými technikami pro včasnou a dostupnou tvorbu vělkých vysoce kvalitních rozšiřitelných systémů. V heterogenních systémech mohou existovat oba přístupy a vzájemně se doplňovat. V takovém prostředí je interoperabilita jedním ze základních požadavků, protože umožňuje skládání různorodých komponent se službami. V tomto článku analyzujeme možnosti interoperability mezi komponentovými systémy a servisně orientovanými platformami. Na tomto základě navrhujeme řešení jejich vzájemného spolufungování. Navržené techniky demonstrujeme na konkrétních platformách SOFA 2 (pro komponenty) a OSGi (pro služby).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179079