Počet záznamů: 1

Beta diversity of frogs in the forests of New Guinea, Amazonia and Europe: contrasting tropical and temperate communities

 1. 1.
  0334305 - BC-A 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Dahl, C. - Novotný, Vojtěch - Moravec, J. - Richards, S. J.
  Beta diversity of frogs in the forests of New Guinea, Amazonia and Europe: contrasting tropical and temperate communities.
  [Beta diverzita obojživelníků v lesích Nové Guineje, Amazonie a Evropy: srovnání společenstev tropů a mírného pásu.]
  Journal of Biogeography. Roč. 36, č. 5 (2009), s. 896-904 ISSN 0305-0270
  Grant CEP: GA MŠk LC06073
  Grant ostatní:US National Science Foundation(US) DEB0211591; US National Science Foundation(US) DEB0445213; UK Darwin Initiative for the Survival of Species(GB) 14/054; Ministerstvo kultury(CZ) MKM00002327201
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50070508
  Klíčová slova: alpha diversity * amphibians * biodiversity
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  Impakt faktor: 4.087, rok: 2009

  The paper brings quantitative data on frog communities from two tropical and one temperate zone ecosystems and analyzes beta diversity among these communities within each region.

  V této studii jsou popsána společenstva obojživelníků Nové Guineje, Amazonie a Evropy a je analyzována beta diverzita mezi společenstvy v rámci těchto tří oblastí.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179078