Počet záznamů: 1

On Teaching Formal Methods: Behavior Models and Code Analysis

 1. 1.
  0334299 - UIVT-O 2010 RIV DE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kofroň, Jan - Parízek, P. - Šerý, O.
  On Teaching Formal Methods: Behavior Models and Code Analysis.
  [Výuka formálních metod: Modely chování a analýza kódu.]
  Teaching Formal Methods. Berlin: Springer, 2009 - (Gibbons, J.; Oliveira, J.), s. 144-157. Lecture Notes in Computer Science, 5846. ISBN 978-3-642-04911-8.
  [TFM 2009. International Conference Teaching Formal Methods /2./. Eindhoven (NL), 02.11.2009-06.11.2009]
  Grant CEP: GA AV ČR 1ET400300504
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504
  Klíčová slova: formal methods * code analysis * teaching
  Kód oboru RIV: JC - Počítačový hardware a software

  Teaching formal methods is a challenging task for several reasons. First, both the state-of-the-art knowledge and the tools are rapidly evolving. Second, there are no comprehensive textbooks covering certain topics, especially code analysis. In this paper, we share our experience with teaching two courses. The first is focused on classics of modeling and verification of software and hardware systems (LTS, LTL, equivalences, etc.), while the other one involves topics related to automated analysis of program code. We hope that other lecturers can benefit from our experience to improve their courses.

  Výuka formálních metod je z mnoha důvodů nelehký úkol. Za prvé, jak znalosti v oblasti tak softwarové nástroje se rychle vyvíjejí. Za druhé, k dispozici nejsou učební texty, které by pokrývaly určitá témata, zvlášť v oblasti analýzy kódu. V tomto článku se chceme podělit o zkušenosti s výukou dvou přednášek. První je zaměřena na klasiku v oblasti modelování a verifikace softwarových a hardwarových systémů (LTS, LTL, ekvivalence, atd.), zatímco druhá zahrnuje témata týkající se automatické analýzy kódu. Věříme, že jiní přednášející mohou z našich zkušeností vytěžit informace, které jim pomohou zlepšit kvalitu jejich výuky.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179074