Počet záznamů: 1

Extracting Behavior Specification of Components in Legacy Applications

 1. 1.
  0334290 - UIVT-O 2010 RIV DE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Poch, T. - Plášil, František
  Extracting Behavior Specification of Components in Legacy Applications.
  [Extrakce specifikace chování komponent v nasazených aplikacích.]
  Component-Based Software Engineering. Berlin: Springer, 2009 - (Lewis, G.; Poernomo, I.; Hofmeister, C.), s. 87-103. Lecture Notes in Computer Science, 5582. ISBN 978-3-642-02413-9.
  [CBSE 2009. International Symposium on Component Based Software Engineering /12./. East Stroudsburg (US), 24.06.2009-26.06.2009]
  Grant ostatní:GA ČR(CZ) GA201/08/0266
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504
  Klíčová slova: reverse engineering * component behavior specification
  Kód oboru RIV: JC - Počítačový hardware a software

  A challenge of componentizing legacy applications is to extract behavior specification of suggested components. It is desirable to preserve a relation between the original structure of the source code of a component and the extracted specification; in particular, this is important for both user comprehension and for interpretation of results of any further formal verification. Even though the reverse engineering techniques providing behavior specification have already been applied on object oriented software and components, none of them targets the interplay of both the externally and internally triggered activities on the component’s provided and required interfaces from a single perspective. This paper targets the problem in the scope of Behavior Protocols and components given as a set of Java classes accompanied with information on component boundaries. To demonstrate viability of the proposed approach, this technique has been partially applied in the JAbstractor tool for the SOFA component model.

  Jednou z výzev při komponentizaci aplikací je extrakce specifikace chování komponent z jejich implementace. Přitom je důležité, aby mezi extrahovanou specifikací a původním zdrojovým kódem zůstal zachován vztah, který usnadní interpretaci výsledků následné analýzy specifikace. Ačkoliv existují metody zpětného inženýrství pro objektové jazyky, žádná z nich neuvažuje vzájemný vztah mezi poskytovanými a vyžadovanými metodami, což je v kontextu komponent důležité. Tento článek řeší problém v kontextu formalismu Behavior Protocol a komponent implementovaných v jazyku Java.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179068