Počet záznamů: 1

Reservoirs of antibiotic-resistant enterobacteriaceae among animals sympatric to humans in Senegal: extended-spectrum beta-lactamases in bacteria in a black rat (Rattus rattus)

 1. 1.
  0334285 - UBO-W 2010 RIV NG eng J - Článek v odborném periodiku
  Literák, I. - Dolejská, M. - Čížek, A. - Djigo, CH. A. T. - Konečný, Adam - Koubek, Petr
  Reservoirs of antibiotic-resistant enterobacteriaceae among animals sympatric to humans in Senegal: extended-spectrum beta-lactamases in bacteria in a black rat (Rattus rattus).
  [Rezervoáry Enterobacteriaceae rezistentních na antibiotika u živočichů sympatrických s člověkem v Senegalu: širokospektrální beta-laktamázy v bakteriích u krysy obecné (Rattus rattus).]
  African Journal of Microbiology Research. Roč. 3, č. 11 (2009), s. 751-754 ISSN 1996-0808
  Grant CEP: GA AV ČR IAA6093404
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60930519
  Klíčová slova: antibiotics * resistance * Escherichia * Enterobacter * rat * Senegal
  Kód oboru RIV: FN - Epidemiologie, infek. nemoci a klin. imunologie
  Impakt faktor: 0.407, rok: 2009
  http://www.academicjournals.org/ajmr/PDF/Pdf2009/Nov/Literak%20et%20al.pdf http://www.academicjournals.org/ajmr/PDF/Pdf2009/Nov/Literak%20et%20al.pdf

  In Senegal, rectal swabs from cattle, wild rodents and chiropterans were cultured for Enterobacteriaceae. Isolates were tested for susceptibility to antimicrobial agents. Two cefotaxime-resistant isolates were found in a black rat (Rattus rattus): a multiresistant Escherichia coli with blaCTX-M-15 gene and Enterobacter cloacae resistant to ampicillin and cephalotin with blaTEM-52b gene. Sympatric rats in Senegal may represent an important reservoir for antibiotic-resistant Enterobacteriaceae including extended-spectrum beta-lactamases producing isolates.

  Rektální stěry z dobytka, divoce žijících hlodavců a letounů v Senegalu byly kultivovány na Enterobacteriaceae. Izoláty byly testovány na citlivost k antimikrobiálním agens. U krysy obecné (Rattus ratus) byly nalezeny dva izoláty rezistentní na cefotaxim: multirezistentní Escherichia coli s genem blaCTX-M-15 a Enterobacter cloacae rezistentní na ampicilin a cefalotin s genem blaTEM-52b. Sympatrické krysy v Senegalu mohou představovat významný rezervoár pro Enterobacteriaceae rezistentní na antibiotika včetně izolátů produkujících širokospektrální beta-laktamázy.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179064