Počet záznamů: 1

Multiple defects in negative regulation of the PKB/Akt pathway sensitise human cancer cells to the antiproliferative effect of non-steroidal anti-inflammatory drugs

 1. 1.
  0334274 - BFU-R 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Lincová, Eva - Hampl, Aleš - Pernicová, Zuzana - Staršíchová, Andrea - Krčmář, P. - Machala, M. - Kozubík, Alois - Souček, Karel
  Multiple defects in negative regulation of the PKB/Akt pathway sensitise human cancer cells to the antiproliferative effect of non-steroidal anti-inflammatory drugs.
  [Mnohočetné poruchy v negativní regulaci signální dráhy PKB/Akt zcitlivují lidské nádorové buňky k antiproliferačním účinku nesteroidních antiflogistik.]
  Biochemical Pharmacology. Roč. 78, č. 6 (2009), s. 561-572 ISSN 0006-2952
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA204/07/0834; GA ČR(CZ) GA301/07/1557; GA AV ČR(CZ) 1QS500040507
  Grant ostatní:GA ČR(CZ) GA310/07/0961
  Program:GA
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702; CEZ:AV0Z50390512; CEZ:AV0Z50390703
  Klíčová slova: PKB/Akt signaling pathway * NSAIDs * prostate cancer
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Impakt faktor: 4.254, rok: 2009

  The PKB/Akt signaling pathway, frequently hyperactivated in human cancer, is negatively regulated by PTEN and SHIP2 phosphatases. Human cancer cell lines lacking both of these negative regulators are substantially more sensitive to antiproliferative effect of non-steroidal anti-inflammatory drugs.

  Signální dráha PKB/Akt, která bývá často nadměrně aktivovaná u nádorových onemocnění, je negativně regulována fosfatázami PTEN a SHIP2. Nádorové buněčné linie, u nichž je potlačena exprese obou těchto negativních regulátorů, jsou výrazně citlivější k antiproliferačním účinkům nesteroidních antiflogistik.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179056