Počet záznamů: 1

Situace standardizovaného dotazování z hlediska kognitivních přístupů

 1. 1.
  0334273 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Vinopal, Jiří
  Situace standardizovaného dotazování z hlediska kognitivních přístupů.
  [The Situation of the Standardised Interview from the Perspective of Cognitive Approaches.]
  Sociologický časopis / Czech Sociological Review. Roč. 45, č. 2 (2009), s. 397-420 ISSN 0038-0288
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: survey methodology * survey interview * questionnaire
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
  Impakt faktor: 0.562, rok: 2009

  Stať se zaměřuje na analýzu situace získávání informací od respondentů dotazníkových šetření. Optikou kognitivních přístupů (Cognitive Aspects of Survey Methodology) představuje tuto situaci jako velmi komplexní a pomocí teoretických koncepcí i empirických dokladů vysvětluje její úzký vztah ke kvalitě získávaných informací. Situace dotazování je vykreslena v duální podobě, obsahující aspekty individuální (mentální úkony respondentů) a sociální (interakce a komunikace tazatele s respondentem).

  The article focuses on the situation of information collection from respondents in questionnaire surveys. From the perspective of the cognitive aspects of survey methodology it takes a complex view of this situation and applies theoretical concepts and empirical evidence in order to explain the close connection between the interview situation and the quality of the information obtained. The interview situation is portrayed in its twofold form: personal aspects (the mental operations of respondents) and social aspects (the interaction and communication aspects).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179055