Počet záznamů: 1

My things changed things. Social development and cultural exchange in Prehistory, Antiquity, and the Middle Ages

 1. 1.
  0334266 - ARU-G 2010 RIV CZ eng, ger, cze B - Monografie kniha jako celek
  Sláma, J. - Maříková Vlčková, Petra (ed.) - Mynářová, J. (ed.) - Tomášek, Martin (ed.) - Bareš, L. - Bárta, M. - Janák, J. - Landgráfová, R. - Navrátilová, H. - Smoláriková, K. - Vymazalová, H. - Coppens, F. - Budil, I. - Čech, P. - Dušek, J. - Jůnová Macková, A. - Nováček, K. - Pavlů, Ivan - Pecha, L. - Řídký, Jaroslav - Šašková, K. - Bouzek, J. - Galuška, L. - Kouřil, Pavel - Mařík, Jan - Meduna, Petr - Měřínský, Z. - Profantová, Naďa - Stolz, D. - Šanderová, J. - Ungerman, Š.
  My things changed things. Social development and cultural exchange in Prehistory, Antiquity, and the Middle Ages.
  [Mé záležitosti změnily skutečnost. Sociální vývoj a kulturní výměna v prehistorii, starověku a středověku.]
  Prague: Institute of Archaeology of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, v.v.i: Prague: Charles University in Prague, Faculty of Arts, 2009. 262 s. ISBN 978-80-87365-18-2
  Grant CEP: GA AV ČR IAA800020804
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508; CEZ:AV0Z80010507
  Klíčová slova: social development * cultural exchange * Prehistory * Antiquity * Middle Ages
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Publication contains papers devoted to various aspects of Prehistory, Antiquity and Middle Ages of not only Bohemia but also Egypt and Near East. This wide range of time and space mirrors the wide-spread professional interests of Petr Charvát whose ideas, papers, books, and imagination overshoot the limits of several branches, including Near Eastern studies, Archaeology, and Egyptology.

  Publikace obsahuje práce věnované různým stránkám pravěku, starověku a středověku nejen Čech, ale i Egypta a Blízkého východu. Tento široký časový a geografický rámec odráží rozsáhlé profesní zájmy Petra Charváta, jehož myšlenky, práce, knihy a představy přesahují hranice několika oborů včetně blízkovýchodních studií, archeologie a egyptologie.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179050