Počet záznamů: 1

Anonymní komentář k Platónovu Parmenidovi

 1. 1.
  0334247 - FLU-F 2010 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Němec, Václav
  Anonymní komentář k Platónovu Parmenidovi.
  [Anonymous Commentary on Plato's Parmenides.]
  Praha: Oikúmené, 2009. 330 s. ISBN 978-80-7298-407-7
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: Plato's Parmenides * late ancient philosophy
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Publikace obsahuje řecký text a český překlad anonymního komentáře k Platónovu Parmenidovi. Práce je opatřena rozsáhlou úvodní studií o místě tohoto díla v pozdně antické filosofii a je doprovozena podrobným komentářem.

  The monography contains the edition of the Greek text of the Anonymous commentary on Plato's Parmenides and its translation into Czech. The extensive introductory study is devoted to the place of this work in the late ancient philosophy and is accompanied by a detailed commentary.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179033