Počet záznamů: 1

Family policy in the Czech Republic: In search of a strategy

 1. 1.
  0334218 - SOU-Z 2010 RIV DE eng M - Část monografie knihy
  Maříková, Hana
  Family policy in the Czech Republic: In search of a strategy.
  [Rodinná politika v České republice.]
  Voneinander lernen - miteinander handeln. Aufgaben und Perspektiven der Europäischen Allianz für Familien. Baden-Baden: NOMOS, 2009 - (Leyen, U.; Špidla, V.), s. 171-187. ISBN 978-3-8329-3650-1
  Grant CEP: GA MPS 1J034/05-DP2; GA ČR GA403/09/1839; GA AV ČR IAA700280804
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: policy * breadwinning * work-life balance
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie

  The article deals with the development of family policy in CR when comparing the period of state socialism with the period that followed, in order to point to the complex and complicated nature of a ‘simple’ and ‘clear’ classification of one of the former socialist countries of Central Europe – the Czech Republic – in existing classification schemes and typologies of social states.

  Článek pojednává o vývoji rodinné politiky v ČR, když srovnává období státního socialismus s obdobím následným. Snaží se přitom postihnout složitost a komplikovanost "jednoduchého" a "jednoznačného" zařazení jednoho z bývalých socialistických států Střední Evropy, tj. České republiky do stávajících klasifikačních schémat či typologií sociálního státu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179011