Počet záznamů: 1  

Incidence vrozených vad u dětí z jednočetných a dvojčetných gravidit v České republice - aktuální data

 1. 1. 0334182 - UIVT-O 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Šípek, A. - Gregor, V. - Štembera, Z. - Horáček, J. - Šípek jr., A. - Klaschka, Jan - Skibová, J. - Langhammer, P. - Petržílková, L. - Wiesnerová, J.
  Incidence vrozených vad u dětí z jednočetných a dvojčetných gravidit v České republice - aktuální data.
  [Birth Defects Incidence in Children from Single and Twin Pregnancies in the Czech Republic - Current Data.]
  Česká gynekologie. Časopis České gynekologické a porodnické společnosti. Roč. 74, č. 5 (2009), s. 369-382 ISSN 1210-7832
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504
  Klíčová slova: vrozená vada * incidence * četnost těhotenství * jedináčci * dvojčata * Mezinárodní klasifikace nemocí – X. decenální revize * Česká republika
  Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum

  Analýza výskytu vrozených vad u narozených dětí v České republice v období 1997 - 2007 pro jedináčky a pro dvojčata. Práce předkládá diferencované incidence vybraných typů vrozených vad u narozených dětí podle četnosti těhotenství, tedy zvláště pro jedináčky a zvláště pro dvojčata. Byl zjištěn statisticky významě vyšší celkový výskyt vrozených vad u dvojčat oproti jedináčkům a obdobné statisticky významné rozdíly byly nalezeny u řady typů vrozených vad a jejich skupin.

  An analysis of occurence of birth defects in children from single and twin pregnancies in the Czech Republic in 1994 - 2007. The study gives differentiated incidences of selected types of birth defects in births according to pregnancy multiplicity. A statistically significant difference in total birth defects incidence in twins compared to singletons was confirmed, and similar significant differences were found in a number of birth defect types and their groups.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178987