Počet záznamů: 1  

Holocenní fluviální sedimenty Labe mezi Nymburkem a Ostrou

 1. 1. 0334160 - UTAM-F 2010 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Zeman, Antonín - Růžičková, E. - Adamová, M.
  Holocenní fluviální sedimenty Labe mezi Nymburkem a Ostrou.
  [Holocene fluvial sediments of the Labe (Elbe) River between Nymburk and Ostra.]
  Exkurze České geologické společnosti. Praha: Česká geologická společnost, 2009, s. 1-24. ISBN 9788090420847
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20710524
  Klíčová slova: fluvial sediments * excursion of Czech geological society * radiocarbon dating
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie

  V uplynulých letech jsme se zabývali studiem holocenních fluviálních uloženin Labe mezi Nymburkem a Ostrou. Soustředili jsme se na radiokarbonové datování, geomorfologický a sedimentologický vývoj a na chemické složení sedimentů. Výsledkem našeho výzkumu bylo zjištění, že fluviální sedimenty v tomto území odrážejí několikráte se opakující náhlé změny klimatu (teploty a srážek). Tyto změny vedly k hydrologické nestabilitě, která zapřičinila vytvoření dvou holocenních teras (vyšší a nižší nivní stupeň) a zfornování současné nivy. Během holocénu zde došlo ke čtyřem obdobím, kdy došlo ke zvýšenému ukládání kmenů stromů což indikuje období velkých povodní. Že tyto události byly globálního rozsahu podporují výzkumy holocenních niv v Evropě.

  We studied the development of Holocone floodplain of the Labe (Elbe) River. We focused on radiocarbon dating, geomorphological and sedimentological conditions and the chemical composition of sediments. The results of our investigation of fluvial sediments imply that several abrupt changes in temperature and precipitation occured during the Holocene. These changes led to intervals of hydrological disequilibrium, which caused the formation of two Holocene terraces and a contemporaneous floodplain. The lower terrace was flooded and covered with sediments upon which the recent floodplain formed. During the Holocene, there were four periods during which large tree trunks were deposited in the fluvial sediments, indicating period of extensive flooding. The supposition that these events were of more global scale is supported by the results of investigations made on the Holocene floodplains of other regions.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178971