Počet záznamů: 1  

Skleníkové plyny ze zemědělství, a co s nimi? (2. část). Skleníkové plyny v půdě a v agroekosystému

 1. 1. 0334110 - BC-A 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Šimek, Miloslav
  Skleníkové plyny ze zemědělství, a co s nimi? (2. část). Skleníkové plyny v půdě a v agroekosystému.
  [Greenhouse gases from agriculture - what to do with them? Part 2: Greenhouse gases in soil and agroecosystem.]
  Úroda. -, č. 9 (2009), s. 67-70 ISSN 0139-6013
  Grant CEP: GA AV ČR IAA600660605; GA ČR GA526/09/1570
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60660521
  Klíčová slova: greenhouse gases * soil * agroecosystem
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva

  Druhá část článku přibližuje původ vybraných významných skleníkových plynů a zdroje jejich emisí a dále je zaměřena na tvorbu skleníkových plynů v zemědělství. Je popsán cyklus uhlíku a emise uhlíkatých plynů, cyklus dusíku a emise dusíkatých plynů a význam půdy jako zdroje skleníkových plynů.

  The second part of the paper describes the origin of important greenhouse gases and sources of emissions with special attention to agricultural sources. It describes carbon cycling and fluxes of carbon gases, nitrogen cycling and fluxes of nitrogen gases, and emphasizes soil as a source of greenhouse gases.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178930