Počet záznamů: 1

Butane isomer separation with composite zeolite MFI mebranes

 1. 1.
  0334088 - UFCH-W 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Hrabánek, Pavel - Zikánová, Arlette - Bernauer, B. - Fíla, V. - Kočiřík, Milan
  Butane isomer separation with composite zeolite MFI mebranes.
  [Separace isomerů butanu použitím zeolitických MFI membrán.]
  Desalination. Roč. 245, 1-3 (2009), s. 437-443 ISSN 0011-9164
  Grant CEP: GA ČR GA203/07/1443; GA AV ČR KAN400720701; GA AV ČR(CZ) 1QS401250509
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: zeolite MFI * membranes * separation * butane isomers
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 2.034, rok: 2009

  Zeolite MFI crystal layers were grown on different alpha-alumina Supports. Permeation and separation characteristics of selected zeolite MFI composite membranes were measured for the system of butane isomers. Flux, permeation and separation factors were measured as a function of feed pressure, temperature and feeding amount of butane isomers. The experiments, based on Wicke-Kallenbach method, were carried out using steady-state membrane apparatus MEMFIS. The observed fluxes and permeances of n-butane were higher in comparison with isobutane for all membranes. The separation factors exhibited the maxima in the dependence on temperature and decreased with increasing feed pressure. It follows from the comparison of single component and binary mixture experimental data that n-butane permeance was strongly reduced by the presence of isobutane as a co-permeating component in the binary mixture. However, isobutane was practically not influenced by the presence of n-butane.

  Zeolitické MFI vrstvy byly připraveny na povrchu různých keramických nosičů. Permeační a separační chrakteristiky těchto kompozitních zeolitických membrán byly měřeny pro modelový systém isomerů butanu. Toky a permeance isomerů butanu včetně separačních faktorů byly měřeny v závislosti na tlakovám spádu, teplotě a celkovém množství separovaných isomerů butanu. Experimenty založené na Wicke-Kallenbachově metodě byly prováděny na membránové aparatuře MEMFIS. Pro všechny měřené membrány byly toky a permeance vyšší pro n-butan ve srovnání s isobutanem. Separační faktor pro n-butan vykazoval maximum v závislosti na teplotě a klesal se vzrůstajícím tlakovým spádem. Z porovnání experimentálních dat naměřených pro jednosložkový a binární systém vyplývá, že permeance n-butanu byla podstatně snížena v přítomnosti isobutanu zatímco tok isobutanu byl prakticky stejný bez ohledu na přítomnost n-butanu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178915