Počet záznamů: 1  

What worried the crows in Callimachus' epigram?

 1. 1. 0334031 - FLU-F 2010 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Kurzová, Helena
  What worried the crows in Callimachus' epigram?.
  [Co trápilo havrany v Kallimachově epigramu?.]
  Graeco-Latina Brunensia. Roč. 14, 1-2 (2009), s. 125-129. ISBN 978-80-210-5000-6. ISSN 1803-7402
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: Diodorus Cronus * arguments on the possibility * Master Argument
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  The preserved Callimachus fragment devoted to Diodorus attests his great popularity as a dialectician. Also the crows were well informed about his arguments. In the interpretation proposed in this paper, both their anxious croaks concern Diodorus' arguments on implication and on what is possible. In fact, both croaks express the same worry: What will follow? What will be with us in the future? The interpretation of the second croak as being connected with Diodorus' views on motion is unlikely. The elucidation proposed by Sextus presupposes wrongly that Diodorus denied the perishing, which consequently implies everlasting life.

  Fragment Kallimachova epigramu věnovaný Diodórovi svědčí o velké popularitě tohoto představitele megarské školy. Diodórovým hlavním přínosem k "dialektice", oboru, který odpovídá dnešní logice a filosofii jazyka, je jeho pojetí implikace a učení o možném a nutném. Podle Diodórova pojetí je možné jen to, co v budoucnu opravdu bude. Na tomto základě lze nejlépe vyložit druhou otázku havranů, kteří se střechy volají "Co z toho plyne" (implikace) a "Co s námi v budoucnu bude" (nejistá budoucnost při přísném pojetí možností¨). Tímto výkladem nahradila autorka nepřijatelný výklad Sexta Empirika, z něhož citát pochází. Ten mylně interpretuje Diodórovo učení o pohybu v tom smyslu, že vylučuje zánik a tedy počítá se stálým žitím.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178869