Počet záznamů: 1  

Uhelné slojky cenomanského uhlí na vrcholu potštejnské antiklinály ve východních Čechách

 1. 1. 0334015 - UGN-S 2010 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Martinec, Petr
  Uhelné slojky cenomanského uhlí na vrcholu potštejnské antiklinály ve východních Čechách.
  [Thin coal seams of Cenomanian coal on the top of Potstejn Anticline - East Bohemia.]
  Documenta Geonica 2009. Vol. 2. Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, 2009 - (Kožušníková, A.), s. 155-156. Documenta Geonica. ISBN 978-80-86407-72-2.
  [Česko - polská konference Geologie uhelných pánví /7./. Ostrava (CZ), 21.10.2009-23.10.2009]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
  Klíčová slova: coal mining * coal seam * sediments
  Kód oboru RIV: DH - Báňský průmysl vč. těžby a zpracování uhlí

  V roce 1900 byl učiněn pokus o těžbu u obce Vrbice, v místní části Draha. Šachtice s malým odvalem je situovaná ve špici lesa 600m VJV od křižovatky cest v části obce Draha, severně od kříže u cesty v polích. Cenoman v této části české křídové tabule je uložen transgresívně na krystaliniku, tvořeném zde biotitickými rulami zábřežské serie v plášti litického masívu. Ruly a granitoidy jsou na povrchu kaolinicky navětralé a představují předcenomanský zvětralinový plášť. Nerovnosti povrchu krystalinika určují rozsah těchto sladkovodních usazenin.

  There is given a new information about historical attempt about coal mining. The very thin coal seam is situated in fresh water claystones of Cenomanian age near Vrbice village (East Bohemia). This fresh water sediments are continuated to NW from Cenomanian river and lake sediments in the vicinity Moravská Třebová and Svitavy towns.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178858