Počet záznamů: 1  

Perspectives of XUV sources development on LASERIX facility, ILE and ELI

 1. 1. 0333977 - FZU-D 2010 RIV US eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Ros, D. - Guilbaud, O. - Kazamias, S. - Pittman, M. - Lagron, J.C. - Zielbauer, B. - Habib, J. - Chambaret, J.P. - Mourou, G. - Cassou, K. - Cros, B. - Maynard, G. - Zeitoun, P. - Sebban, S. - Gautier, J. - Klisnick, A. - De Rossi, S. - Jacquemot, S. - Audebert, P. - Rus, Bedřich - Zimmer, D. - Kühl, T.
  Perspectives of XUV sources development on LASERIX facility, ILE and ELI.
  [Perspektivy vývoje XUV zdrojů na zařízení LASERIX, ILE a ELI.]
  Soft X-Ray Lasers and Applications VIII. Bellingham: SPIE, 2009 - (Dunn, J.; Tallents, G.), 74510A/1-74510A/8. Proceedings of SPIE, 7451. ISBN 9780819477415. ISSN 0277-786X.
  [Soft X-Ray Lasers and Applications /8./. San Diego (US), 04.08.2009-06.08.2009]
  Grant ostatní:European Commission(XE) NFRA-2007-2.2-01
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100523
  Klíčová slova: X-ray lasers * XUV sources * LASERIX, High-Power Laser * ILE * ELI
  Kód oboru RIV: BH - Optika, masery a lasery

  n this paper we present the perspectives of the development of the XUV laser sources using High-power laser facilities. We focus our paper on the present statuts of the LASERIX facility and especially its role in the development of the XUV laser sources considering the French "Institut de la Lumière Extrême" (ILE) and the potential European project Extreme Light Infrastructure (ELI).

  V tomto článku prezentujeme perspektivy vývoje XUV laserů čerpaných výkonovými lasery. Zaměřujeme se na současný stav zařízení LASERIX a zejména jeho úlohu při vývoji laserových XUV zdrojů v souvislosti francouzského projektu "Institut de la Lumière extrémní" (ILE) a potenciálního evropského projektu Extreme Light Infrastructure (ELI).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178827