Počet záznamů: 1  

Appropriate analytical methods are necessary to assess nontarget effects of insecticidal proteins in GM crops through meta-analysis (Response to Andow et al. 2009)

 1. 1. 0333956 - BC-A 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Shelton, A. M. - Naranjo, S. E. - Romeis, J. - Hellmich, R. L. - Wolt, J. D. - Federici, B. A. - Albajes, R. - Bigler, F. - Burgess, E. P. J. - Dively, G. P. - Gatehouse, A. M. R. - Malone, L. A. - Roush, R. - Sears, M. - Sehnal, František - Ferry, N. - Bell, H. A.
  Appropriate analytical methods are necessary to assess nontarget effects of insecticidal proteins in GM crops through meta-analysis (Response to Andow et al. 2009).
  [Vhodné analytické metody jsou nezbytné pro použití meta-analýzy k posouzení účinku insekticidních bílkovin v GM plodinách na necílové organismy.]
  Environmental Entomology. Roč. 38, č. 6 (2009), s. 1533-1538 ISSN 0046-225X
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50070508
  Klíčová slova: GM crops * insecticidal proteins * analytical methods
  Kód oboru RIV: GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin
  Impakt faktor: 1.154, rok: 2009

  The paper evaluates methodology used by Andow et al. to analyze effects of Cry proteins on the non-target organisms. Insufficient distinction between direct toxic effects and indirect effects (quantitative or qualitative reduction of prey) is identified as a serious problem.

  Práce rozebírá metodiku, kterou použil Andow a kol. při meta-analýze vlivu proteinů Cry na necílové organismy. Hlavním nedostatkem je nedostatečné odlišení přímého toxického působení od nepřímých vlivů, jakými je pro predátory a parasitoidy nižší množství nebo kvalita potravy.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178810