Počet záznamů: 1  

"V Čechách se opět vaří česky!" Obrazy české kuchyně v německy publikovaných kuchařkách a turistických materiálech po roce 1989

 1. 1. 0333943 - UEF-S 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Fendl, E. - Nosková, Jana
  "V Čechách se opět vaří česky!" Obrazy české kuchyně v německy publikovaných kuchařkách a turistických materiálech po roce 1989.
  ["Bohemian cuisine is used in the Czech lands again". Picture of Czech cuisine in German-written cookery books and tourism materials after 1989.]
  Národopisná revue. Roč. 19, č. 3 (2009), s. 147-157 ISSN 0862-8351
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90580513
  Klíčová slova: Czech cuisine * travel books * cookery books * identity * tourism
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Studie popisuje obraz české národní kuchyně a jeho znaky, a to na základě rozboru předmluv kuchařek, turistických průvodců a internetových stránek, které dokumentují konstruování obrazu české kuchyně především po roce 1989. Analyzován je obraz české kuchyně pouze v cizojazyčných, německy publikovaných materiálech. Studie ukazuje, jak je obraz české kuchyně konstruován pomocí zdůrazňování vlivu krajiny, klimatu a tradice, původnosti, zakotvení v kuchyni nižších a středních vrstev, negativního vlivu socialistického období, věnuje se i výběru národních specialit a zprávám o stravovacích návycích, které obraz české kuchyně doplňují. Analýza vytváření obrazu české kuchyně je zasazena do problematiky jeho využití v turistickém průmyslu a do debat o globalizaci a regionalismu. O konstruktu české národní kuchyně studie diskutuje také ve vztahu k vytváření identity – v souvislosti s tezí, že mediálně zprostředkovávané obrazy mohou být zdrojem vytváření identity, mohou sloužit jako zprostředkovatelé identity.

  The study describes the picture of Czech national cuisine and its features, namely based on an analysis of forewords in cookery books, guidebooks and websites, which document how the picture of Czech cuisine has been formed mainly after 1989. The picture of Czech cuisine has been analysed solely in German-written materials. The study shows how the picture of Czech cuisine has been created by emphasizing the influence of countryside, climate and tradition, originality and anchoring in the kitchens of lower and middle classes and negative affects of socialistic era. The analysis of creating the picture of Czech cuisine is also more extensively involved into the issues of utilizing this picture in tourism, as well as into the discussions on globalization and regionalism. The structure of Czech national cuisine is discussed also in relation to identity creating.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178802