Počet záznamů: 1  

Paměť města. Obraz města, veřejné komemorace a historické zlomy v 19.-21. století

 1. 1. 0333939 - UEF-S 2010 RIV CZ cze, slo B - Monografie kniha jako celek
  Nosková, Jana - Ferencová, M. - Pelc, M. - Machek, J. - Koštialová, K. - Darulová, J. - Weger, T. - Drápala, D. - Bočková, H. - Popelková, K. - Zajonc, J. - Bitušíková, A. - Vrzgulová, M.
  Paměť města. Obraz města, veřejné komemorace a historické zlomy v 19.-21. století.
  [Urban memory. Image of the city, public commemorations and historical turning points in the 19th-21th centuries.]
  Brno: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i: Statutární město Brno - Archiv města Brna: Ústav etnológie SAV Bratislava, 2009. 408 s. ISBN 978-80-87112-22-9
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90580513
  Klíčová slova: memory * city * urban ethnology * identity * public commemorations * image of city * social transformation
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Dvěma tématy, která tvoří základní osy kolektivní monografie, jsou paměť a město jako specifické prostředí. Tematicky je kolektivní monografie rozčleněna do tří částí, které se věnují jednak problematice vytváření, sdílení, šíření a uchovávání obrazu města a využívání představ o minulosti města při jeho prezentaci na veřejnosti, jednak explicitně osvětlují vytváření lokálních městských identit a jejich vztah k paměti a konečně se zabývají historickými zlomy a transformačními procesy a jejich dopadem na strukturu městské populace, na společenský život v městech a na veřejná prostranství. Spojitost mezi jednotlivými kapitolami spočívá v první řadě v jejich zaměření na urbánní prostor. Propojení mezi kapitolami však existuje i prostřednictvím problému „paměti města“, který lze chápat jako metaforu pro formy šíření či sdílení reprezentací v městském prostoru.

  The book deals with two main topics – with memory and with city as a specific kind of space. It is divided in three parts. The first part focuses on the constitution, distribution and maintenance of the image of particular cities as well as on the use of representations of their past. The second part deals with formation of local urban identities and their relation to memory. The chapters in the third part deal with historical turning points and processes of transformation as well as with their impact on the structure of urban population, social life in the cities and public spaces. Particular chapters are linked together first of all through their focus on urban space.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178800