Počet záznamů: 1

Turning solid aluminium transparent by intense soft X-ray photoionization

 1. 1.
  0333937 - FZU-D 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Nagler, B. - Zastrau, U. - Fäustlin, R. - Vinko, S.M. - Whitcher, T. - Nelson, A.J. - Sobierajski, R. - Krzywinski, J. - Chalupský, Jaromír - Abreu, E. - Bajt, S. - Bornath, T. - Burian, T. - Chapman, H. - Cihelka, Jaroslav - Döppner, T. - Düsterer, S. - Dzelzainis, T. - Fajardo, M. - Förster, E. - Fortmann, C. - Galtier, E. - Glenzer, S. H. - Göde, S. - Gregori, G. - Hájková, Věra - Heimann, P. - Juha, Libor - Jurek, M. - Khattak, F.Y. - Khorsand, A.R. - Klinger, D. - Kozlová, Michaela - Laarmann, T. - Lee, H. - Meiwes-Broer, K.-H. - Mercere, P. - Murphy, W.J. - Przystawik, A. - Redmer, R. - Reinholz, H. - Riley, D. - Röpke, G. - Rosmej, F. - Saksl, K. - Schott, R. - Thiele, R. - Tiggesbäumker, J. - Toleikis, S. - Tschentscher, T. - Uschmann, I. - Vollmer, H.J. - Wark, J. S.
  Turning solid aluminium transparent by intense soft X-ray photoionization.
  [Zvýšení transparence hliníku jeho fotoionizací intenzivním měkkým rentgenovým zářením.]
  Nature Physics. Roč. 5, č. 9 (2009), s. 693-696 ISSN 1745-2473
  Grant CEP: GA AV ČR KAN300100702; GA MŠk LC510; GA MŠk(CZ) LC528; GA MŠk LA08024; GA AV ČR IAA400100701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100523
  Klíčová slova: warm dense matter (WDM) * soft x-rays * free-electron laser * high-energy-density physics * microfocusing * saturable absorption * Auger transitions
  Kód oboru RIV: BH - Optika, masery a lasery
  Impakt faktor: 15.491, rok: 2009

  Saturable absorption is a phenomenon readily seen in the optical and infrared wavelengths. It has never been observed in core-electron transitions owing to the short lifetime of the excited states involved and the high intensities of the soft X-rays needed. We report saturable absorption of an L-shell transition in aluminium using record intensities over 1016Wcm-2 at a photon energy of 92 eV. From a consideration of the relevant timescales,we infer that immediately after theX-rays have passed, the sample is in an exotic state where all of the aluminium atoms have an L-shell hole, and the valence band has approximately a 9 eV temperature, whereas the atoms are still on their crystallographic positions. Subsequently,Auger decay heats the material to the warm dense matter regime, at around 25 eV temperatures. The method is an ideal candidate to study homogeneous warm dense matter, highly relevant to planetary science, astrophysics and inertial confinement fusion.

  Pozorovali jsme saturovatelnou absorpci následující fotoionizaci L elektronů v hliníku při intenzitách kolem 1016Wcm-2 fotony o energii 92 eV. Pomocí rentgenového laseru s volnými elektrony FLASH jsme generovali makroskopický, rovnoměrně energetizovaný objemový vzorek prohřáté husté hmoty (WDM), který lze využít k laboratorním experimentům pro potřeby planetologie, astrofyziky a inerciální termojaderné fúze.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178798