Počet záznamů: 1

Modelování seismického zdroje jako reálná testovací úloha pro nelineární inversní algoritmus

 1. 1.
  0333919 - GFU-E 2010 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kolář, Petr - Růžek, Bohuslav - Adamová, Petra
  Modelování seismického zdroje jako reálná testovací úloha pro nelineární inversní algoritmus.
  [Modeling of seismic source as a real testing problem for nonlinear inverse algorithm.]
  Technical computing Prague 2009. 17th annual conference proceedings. Prague: Humusoft, 2009, s. 1-5. ISBN 978-80-7080-733-0.
  [Technical computing Prague 2009 /17./. Praha (CZ), 19.11.2009]
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA300120805; GA AV ČR IAA200120701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
  Klíčová slova: seismic moment tensor inversion * earthquake * ANNIT algorithmus
  Kód oboru RIV: DC - Seismologie, vulkanologie a struktura Země

  Pro vyvíjený nelineární algoritmus ANNIT se jako vhodná testovací reálná úloha ukazuje modelování seismického zdroje v aproximaci seismického momentového tenzoru druhého řádu. V článku je úloha stručně popsána a jsou uvedeny výsledky inverse pro syntetická data.

  Modeling of seismic source in approximation of second order seismic moment tensor appeared to be a good testing problem for developed nonlinear inverse algorithm ANNIT. In the article we briefly described the problem and present results of inversion of a synthetic data.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178785