Počet záznamů: 1

K existenciálnímu rozměru spirituality

 1. 1.
  0333875 - PSU-E 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Říčan, Pavel
  K existenciálnímu rozměru spirituality.
  [On the existential dimension of spirituality.]
  Československá psychologie. Roč. 53, č. 6 (2009), s. 652-654 ISSN 0009-062X
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70250504
  Klíčová slova: spirituality * existentiality * religion * holy
  Kód oboru RIV: AN - Psychologie
  Impakt faktor: 0.226, rok: 2009

  Autor analyzuje pojetí spirituality ve stati Ulrike Pop-Baier. Dochází k závěru, že autorka opouští standardně uváděné aspekty tohoto pojmu a posléze neguje i pojem samotný. Poukazuje na to, že autorčino pojetí je inkonzistentní a některé její formulace postrádají smysl

  The author analyzes the concept of spirituality in an article of Ulrike Pop-Baier. He concludes that she abandons standard aspects of this koncept, and in the end she utterly negates the concept generally. He points to the inconsistency of the article and to the fact that some of the formulations are meaningless.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178754