Počet záznamů: 1  

Libická sídelní aglomerace a její zázemí v raném středověku

 1. 1. 0333865 - ARU-G 2010 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Mařík, Jan
  Libická sídelní aglomerace a její zázemí v raném středověku.
  [Early Medieval Agglomeration of Libice and its Hinterland.]
  Praha: Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta, 2009. 283 s. Dissert. Archaeologicae Brunenses/Pragensesque, 7. ISBN 978-80-86124-96-4
  Grant CEP: GA ČR GD404/03/H046; GA ČR GD404/08/H026; GA AV ČR 1ET200020405
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: Early medieval * stronghold * hinterland
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Monografie shrnující výsledky archeologických výzkumů vně opevněného areálu raně středověkého hradiště v Libici nad Cidlinou trvající více než jedno století. Publikace podává přehled klíčových nálezových situací a nálezů hmotné kultury pro vývoj lokality. Na základě analýzy těchto nálezů a rekonstrukce životního prostředí vycházející z paleobotanických výzkumů byly vymezeny oblasti významné pro ekonomiku významného raně středověkého centra a jeho vztahy se zázemím.

  Monograph summarizes results of a long-term archaeological research out of fortified area of the Early Medieval stronghold in Libice nad Cidlinou. It contains a review of archaeological excavations and finds important for development of the site. The of relationships between the Libice stronghold and its hinterland is based on analyzes of archaeological finds, paleobotanical data and reconstruction of natural environment.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178750