Počet záznamů: 1  

Posttraumatický rozvoj osobnosti v kontextu pozitivní psychologie

 1. 1. 0333854 - PSU-E 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Slezáčková, Alena
  Posttraumatický rozvoj osobnosti v kontextu pozitivní psychologie.
  [Posttraumatic growth in context of positive psychology.]
  Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada psychologická (P). Annales psychologici. -, č. 13 (2009), s. 45-59 ISSN 1211-3522
  Grant CEP: GA ČR GA406/07/1384
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70250504
  Klíčová slova: positive psychology * posttraumatic growth * benefit-finding
  Kód oboru RIV: AN - Psychologie

  Příspěvek je věnován tématu posttraumatického rozvoje osobnosti v kontextu pozitivní psychologie. Uvádíme definice a základní domény posttraumatického rozvoje a zaměřujeme se zejména na uvažování o psychologických ztrátách a ziscích u pacientů s onkologickým onemocněním a členů jejich rodin. Uvádíme stručný přehled výzkumů v této oblasti a přinášíme předběžné výsledky studie zaměřené na posttraumatický rozvoj osobnosti rodičů onkologicky nemocných dětí. Analyzujeme výpovědi rodičů a jimi udávané pozitivní aspekty náročné životní situace a identifikujeme základní znaky posttraumatického rozvoje jejich osobnosti. V závěrečné části příspěvku začleňujeme výsledky do kontextu aktuálních poznatků pozitivní psychologie a navrhujeme možnosti aplikace získaných poznatků do praxe v rámci terapeutických či poradenských intervencí.

  The study analyses thinking and feelings in parents of childhood cancer survivors. Its main goal was to identify main domains of a parents’ posttraumatic growth. The content analysis of parents´ subjective statements of percieved benefits lead to an identification of main domains of PTG (changed perception of self, changes relating to others and changed life-philosophy). Specific categories of positive psychology (love, hope, gratitude, meaningfulness, etc) were distinguished.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178744