Počet záznamů: 1

The endocannabinoid anandamide inhibits potassium conductance in rat cortical astrocytes

 1. 1.
  0333850 - UEM-P 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Vignali, M. - Benfenati, V. - Caprini, M. - Anděrová, Miroslava - Nobile, M. - Ferroni, S.
  The endocannabinoid anandamide inhibits potassium conductance in rat cortical astrocytes.
  [Endokanabinoid anandamid inhibuje draslíkovou vodivost u korových astrocytů potkana.]
  Glia. Roč. 57, č. 7 (2009), s. 791-806 ISSN 0894-1491
  Grant CEP: GA ČR GA305/06/1316; GA ČR GA305/06/1464; GA MŠk(CZ) LC554
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50390512
  Klíčová slova: cortical astroglia * potassium conductance * endocannabinoids
  Kód oboru RIV: FH - Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
  Impakt faktor: 4.932, rok: 2009

  Endocannabinoids are a family of endogenous signaling molecules that modulate neuronal excitability in the central nervous system (CNS) by interacting with cannabinoid (CB) receptors. Our results support the notion that endocannabinoids may exert their modulation of CNS function via the regulation of homeostatic function of the astroglial syncytium mediated by ion channel activity.

  Endokanabinoidy je skupina endogenních signálních molekul, které modulují neuronální excitabilitu v CNS tím, že aktivují kanabinoidní receptory. Naše výsledky podporují pozorování, že endokanabinoidy mohou ještě navíc ovlivnit modulaci CNS funkcí prostřednictvím regulace homeostatických funkcí astrogliálního syncitia ovlivněním aktivity iontových kanálů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178741