Počet záznamů: 1  

The Role of International Nomenclatures and Standards in Travel Shared Health Care

 1. 1. 0333844 - UIVT-O 2010 RIV TR eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Přečková, Petra - Zvárová, Jana
  The Role of International Nomenclatures and Standards in Travel Shared Health Care.
  [Role mezinárodních nomenklatur a standardů při sdílené zdravotní péči při cestování.]
  Travel Health Informatics and Telehealth. Istanbul: EFMI, 2009 - (Mihalas, G.; Saka, O.; Mazzoleni, T.; Blobel, B.; Pharow, P.; Gülkesen, K.), s. 162-169. European Notes in Medical Informatics, 5-1. ISSN 1861-3179.
  [EFMI STC 2009 & TurkMIA Medical Informatics '09. Antalya (TR), 12.12.2009-15.12.2009]
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 1M06014
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504
  Klíčová slova: medical informatics * classification systems * shared health care
  Kód oboru RIV: IN - Informatika

  The paper describes several classification systems that should support travel shared health care. Among the most important we can rank SNOMED CT, ICD-10, LOINC and others. The increasing number of classification systems and nomenclatures requires designing of various conversion tools for transfer between main classification systems. Metathesauri are designed to monitor and connect information from various heterogeneous sources. UMLS is the most extensive project nowadays. The analysis of suitability and usability of individual terminological thesauri has been started by mapping of clinical contents of the Minimal Data Model for Cardiology (MDMC) to various terminological classification systems. Close co-operation with physicians is essential for solving mapping problems. We have compared also how well attributes of MDMC are recorded in textual medical reports and in medical reports recorded by means of the ADAMEK software application.

  Článek popisuje několik klasifikačních systémů, které by měly podporovat sdílenou zdravotní péči při cestování. Mezi nejdůležitější můžeme zařadit SNOMED CT, MKN-10, LOINC a další. Zvyšující se počet klasifikačních systémů a nomenklatur vyžaduje navržení různých konverzních nástrojů pro přenos mezi hlavními klasifikačními systémy. Jsou navrhovány metatezaury, které monitorují a spojují informace z různých heterogenních zdrojů. Nejrozsáhlejším současným projektem je UMLS. Analýzu využitelnosti a použitelnosti jednotlivých terminologických thesaurů jsme začali mapováním klinického kontextu Minimálního datového modelu pro kardiologii (MDMK) na různé terminologické klasifikační systémy. Úzká spolupráce s lékaři je pro řešení problémů při mapování velice důležitá. Porovnali jsme, jak dobře jsou atributy MDMK zaznamenány v textových lékařských zprávách a v lékařských zprávách zaznamenaných pomocí softwarové aplikace ADAMEK.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178738