Počet záznamů: 1  

Unexpected Behaviour of Monospirothiacalix[4]arene under Acidic Conditions

 1. 1. 0333842 - UCHP-M 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Polívková, K. - Šimánová, M. - Budka, J. - Cuřínová, Petra - Císařová, I. - Lhoták, P.
  Unexpected Behaviour of Monospirothiacalix[4]arene under Acidic Conditions.
  [Neočekávané chování monospirothiacalix[4]arenu v kyselém prostředí.]
  Tetrahedron Letters. Roč. 50, č. 46 (2009), s. 6347-6350 ISSN 0040-4039
  Grant CEP: GA ČR GA203/09/0691; GA AV ČR(CZ) IAAX08240901
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: spirodienone route * derivatives * functionalization
  Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
  Impakt faktor: 2.660, rok: 2009

  Treatment of the monospirodienone derivative of thiacalix[4]arene with various acidic agents (HCl and HBr) results in rearrangement of the thiacalixarene skeleton leading to the formation of a phenoxanthiin derivative in high yields (up to 80%). The structure of the unexpected product is confirmed using1H and 13C NMR spectroscopy, and X-ray crystallography.

  Reakce monospirodienonového derivátu thiacalix[4]arenu s různými kyselinami (HCl a HBr) vedla k přesmyku thiacalixarenového skeletu a tvorbě fenoxathiinového derivátu ve vysokých výtěžcích (až 80%). Struktura neočekávaného produktu byla potvrzena 1H and 13C NMR spektroskopií a rentgenostrukturní analýzou.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178737