Počet záznamů: 1  

Ceremoniál přijímání lén a lenních přísah na středověkém dvoře olomouckých biskupů

 1. 1. 0333827 - HIU-Y 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Janiš, Dalibor
  Ceremoniál přijímání lén a lenních přísah na středověkém dvoře olomouckých biskupů.
  [The Ceremonial of Fiefs Receiving and Feudal Oaths at the Medieval Court of Olomouc Bishops.]
  Mediaevalia Historica Bohemica. Roč. 12, Suppl. 3 (2009), s. 149-163 ISSN 0862-979X.
  [Dvory a rezidence ve středověku III. Praha, 04.02.2009-05.02.2009]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: fiefs * Olomouc bishopric * oaths of fidelity
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Středověký dvůr olomouckých biskupů je od 13. století spojen s lenní soustavou založenou na saském lenním právu. Důležitou součást lenních vztahů mezi olomouckými biskupy a jejich vazaly představuje ceremoniál přijetí léna a přísahy věrnosti, které jsou známy z pramenů z konce 14. a z 15. století.

  The medieval court of Olomouc bishops is connected with the feudal system based on Saxon feudal law since the 13rd century. The important component of feudal relations between Olomouc bishops and their vassals represents a ceremonial of fiefs receiving and oaths of fidelity, known especially from the sources from the end of the 14th and the 15th centuries.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178729