Počet záznamů: 1  

Compaction mechanism of intermediate-sized DNA elucidated by fluorescence lifetime correlation spectroscopy

 1. 1. 0333795 - UFCH-W 2010 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Humpolíčková, Jana - Benda, Aleš - Beranová, Lenka - Hof, Martin
  Compaction mechanism of intermediate-sized DNA elucidated by fluorescence lifetime correlation spectroscopy.
  [Osvětlení mechanismu kondenzace středně velkých molekul DNA pomocí časově rozlišené fluorescenční korelační spektroskopie.]
  Chemické listy. Roč. 103, č. 11 (2009), s. 911-914 ISSN 0009-2770
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC06063
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: DNA compaction * fluorescence lifetime correlation spectroscopy * spermine
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 0.717, rok: 2009

  This work reveals the compaction mechanism of intermediate-sized DNA molecules. Using the FLCS it was shown that the compaction of 10 kbp circular plasmide is the all-or-none transition.

  Mechnismus kondenzace středně velkých DNA molekul nelze dobře objasnit ani použitím souborových metod, ani pomocí fluorescenční mikroskopie. Časově rozlišená fluorescenční korelační spektroskopie umožňuje charakterizovat konformaci molekul DNA v jednotlivých fázích titrace kondenzačním činidlem sperminem. Ukazuje se, že v průběhu celé titrace jsou molekuly DNA přítomny buď ve volné formě, nebo ve formě kondenzované, jinými slovy, že se jedná o tzv. “all-or-none” mechanismus. Pouze malá frakce DNA molekul obsahuje jak kondenzované, tak volné domény, které lze pozorovat pomocí krosskorelace signálu pocházejícího z jednotlivých typů domén. Z tvaru krosskorelačních závislostí lze usuzovat na rovnovážný dynamický přechod mezi oběma typy domén.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178701