Počet záznamů: 1

Novel Basic Mesoporous Catalysts for Friedländer Reaction from 2-Aminoaryl Ketones: Quinolin-2(1H)-ones vs. Quinolines

 1. 1.
  0333794 - UFCH-W 2010 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Domínguez-Fernández, F. - López-Sanz, J. - Pérez-Mayoral, E. - Bek, David - Martín-Aranda, R. M. - López-Peinado, A. J. - Čejka, Jiří
  Novel Basic Mesoporous Catalysts for Friedländer Reaction from 2-Aminoaryl Ketones: Quinolin-2(1H)-ones vs. Quinolines.
  [Nové basické mesoporézní katalyzátory pro Friedländerovu reakci s 2-aminoaryl ketony: Quinolinones vs. Quinolines.]
  ChemCatChem. Roč. 1, č. 2 (2009), s. 241-243 ISSN 1867-3880
  Grant CEP: GA AV ČR KAN100400701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: quinolines * heterogeneous catalysis * basicity
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie

  Fried donuts: Modified molecular sieves, with different acid/base properties and composition are tested, as catalysts for the Friedländer reaction of o-aminoaryl ketones. o-Aminoaryl ketones undergo annulation with ethyl acetoacetate catalyzed by basic molecular sieves. Amino-grafted MCM-41 materials are the first reported efficient catalyst for this reaction.

  V této práci byly poprvé popsány nové basické katalyzátory na bázi mesoporésních molekulových sít pro Friedländerovu reakci, které umožňují měnit selektivitu reakci na quinolinony nebo quinoliny v závislosti na typu katalyzátoru.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178700