Počet záznamů: 1  

Spring Migration Distances of Some Central European Amphibian Species

 1. 1. 0333781 - UIVT-O 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Kovář, R. - Brabec, Marek - Víta, R. - Boček, R.
  Spring Migration Distances of Some Central European Amphibian Species.
  [Analýza migračních vzdáleností vybraných druhů obojživelníků.]
  Amphibia-Reptilia. Roč. 30, - (2009), s. 367-378 ISSN 0173-5373
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504
  Klíčová slova: amphibia * dispersal * life history * migration * reproduction
  Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
  Impakt faktor: 0.949, rok: 2009

  Migration distances of 8 species of amphibians were studied at 14 sites in the Czech Republic in the course of spring migration season. Drift fences with pit-fall traps were installed at varying distances from the reproduction pond. The estimate 95th percentile migration distances for Lissotriton vulgaris, Mesotriton alpestris and Triturus cristatus were between 105-866 m, and for Bombina bombina, Bufo bufo, Rana arvalis and R. temporaria estimates were between 170-2214 m. There were no significant differences between-sex differences in migration distances of L. vulgaris, M. alpestris, T. cristatus, B. bufo and R. arvalis. Due to large number of various sites processed simultaneously and by the same methodology, presented data provide information on the overall distribution of migration distances in different habitats.

  Tato práce analyzuje statistické rozdělení četností migračních vzdáleností u 14 vybraných druhů středoevropských obojživelníků během jarní migrační sezóny. Terénní metodika byla založena na exhaustivních odchytech používajících několika paralelních oplocení a odchytových nádob. Design studie pak umožnil odhad parametrů popisujících inter-individuální rozdělení četností migračních vzdáleností, ale i odvozených komplikovanějších charakteristik jako např. 95. percentilu tohoto rozdělení pro jednotlivé druhy. Ty byly pro Lissotriton vulgaris, Mesotriton alpestris a Triturus cristatus v rozmezí 105-866 m, zatímco pro Bombina bombina, Bufo bufo, Rana arvalis a R. temporaria byly v rozmezí 170-2214 m. V migračních vzdálenostech nebyly zjištěny významné mezipohlavní odlišnosti.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178692