Počet záznamů: 1

Repetitive outbursts of fast carbon and fluorine ions from sub-nanosecond laser-produced plasma

 1. 1.
  0333776 - FZU-D 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Krása, Josef - Velyhan, Andriy - Jungwirth, Karel - Krouský, Eduard - Láska, Leoš - Rohlena, Karel - Pfeifer, Miroslav - Ullschmied, Jiří
  Repetitive outbursts of fast carbon and fluorine ions from sub-nanosecond laser-produced plasma.
  [Opakované výtrysky rychlých iontů uhlíku a fluoru z plazmatu generovaného sub-nanosekundovým laserem.]
  Laser and Particle Beams. Roč. 27, č. 1 (2009), 171-178 ISSN 0263-0346
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC528; GA AV ČR IAA100100715
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100523; CEZ:AV0Z20430508
  Klíčová slova: laser-produced plasma * outbursts of fast ions
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech
  Impakt faktor: 4.420, rok: 2008

  Repeated plasma outbursts were recognized at our analyzing currents of the fast carbon and fluorine ions produced with the sub-nanosecond PALS laser beam focused onto polytetrafluoroethylene and polyethylene targets. The deconvolution of ion collector signal made the determination of the ion temperature as well as the effective voltage accelerating the fast ions possible. The value of the accelerating voltage decreases with increasing ion outburst number; the highest value of this voltage was about 800 kV.

  Pomocí analýzy časově rozlišených proudů iontů emitovaných z polyetylenového nebo polytetrafluoroetylenového plazmatu generováno pomocí laserového systému PALS byla zjištěna nová vlastnost plazmatu, a to opakující se výtrysky rychlých iontů. Dekonvolucí signálu iontového kolektoru byla určena teplota expandujících iontů a velikost efektivního napětí urychlujícího ionty. S rostoucím počtem výtrysků velikost tohoto napětí; jeho nejvyšší hodnota dosáhla cca 800 kV.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178687