Počet záznamů: 1  

Photo-induced electrochemical functionality of the TiO.sub.2./sub. nanoscale films

 1. 1. 0333771 - FZU-D 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Kment, Štěpán - Klusoň, Petr - Straňák, Vítězslav - Virostko, Petr - Krýsa, J. - Čada, Martin - Prachařová, Jarmila - Kohout, Michal - Morozová, Magdalena - Adámek, Petr - Hubička, Zdeněk
  Photo-induced electrochemical functionality of the TiO2 nanoscale films.
  [Foto-indukovaná elektrochemická funkční závislost TiO2 nano-vrstev.]
  Electrochimica acta. Roč. 54, č. 12 (2009), s. 3352-3359 ISSN 0013-4686
  Grant CEP: GA AV ČR KAN400720701; GA AV ČR KAN301370701; GA AV ČR KJB100100703
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100522; CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: titanium oxide * nanostructure * sol–gel * photocurrent * surfatron
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 3.325, rok: 2009

  Titanium(IV) oxide semiconducting thin films were deposited in the environment of chemically active plasma by means of the PVD hollow cathode plasma jet sputtering, PVD magnetron sputtering and the PECVD technique (surfatron produced plasma discharge as a jet type). In parallel the sol–gel process carried out in the reverse micelle environment was utilized as a purely chemical procedure. Prepared films were described by a series of characterization methods involving atomic force microscopy (AFM), scanning electron microscopy (SEM), X-ray diffraction (XRD) and ultraviolet–visible spectroscopy (UV–vis). All layers were tested then for their photo-induced electrochemical properties based on evaluation of polarization curves and corresponding photocurrents. These experiments were carried out in the optoelectrical apparatus supplemented with a system of highly precious spectral filters. The differences among photocurrent values were discussed.

  TiO2 polovodivé tenké vrstvy byly připraveny v chemicky aktivním plazmatu pomocí nízkotlaké duté katody, pomocí magnetronového rozprašování, pomocí PECVD v mikrovlnném výboji s povrchovou vlnou a paralelně byly vrstvy také připraveny čistě chemickou metodou sol-gel. Deponované vrstvy byly charakterizovány pomocí AFM, SEM, XRD a UV-VIS spektroskopie. Všechny vrstvy byly testovány na jejich foto-indukované elektrochemické vlastnosti. Tyto experimenty byly prováděny v optoelektrické aparatuře se systémem vysoce přesných spektrálních filtrů. Rozdíly mezi foto-proudy byly diskutovány.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178683