Počet záznamů: 1  

Temporal instability of temperature singularities in a long-term series at Prague-Klementinum

 1. 1. 0333741 - UFA-U 2010 RIV AT eng J - Článek v odborném periodiku
  Radová, Michaela - Kyselý, Jan
  Temporal instability of temperature singularities in a long-term series at Prague-Klementinum.
  [Časová nestabilita teplotních singularit v dlouhodobé řadě z Prahy-Klementina.]
  Theoretical and Applied Climatology. Roč. 95, 3-4 (2009), s. 235-243 ISSN 0177-798X
  Grant CEP: GA ČR GA205/06/1535
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30420517
  Klíčová slova: temperature singularity * climate variability * central Europe
  Kód oboru RIV: DG - Vědy o atmosféře, meteorologie
  Impakt faktor: 1.776, rok: 2009

  The recent study of meteorological singularities in the Czech Republic is supplemented with respect to findings concerning temporal stability of air temperature singularities. A procedure that reduces the dependence of results on the choice of a reference period is proposed. It is shown that nearly all temperature singularities found over the period since 1961 and/or the whole period of 1881-2000 are temporally unstable.

  Nedávná práce zabývající se meteorologickými singularitami v ČR je doplněna o zjištění týkající se časové stability singularit teploty vzduchu. Navržen je postup, který omezuje závislost výsledků na volbě referenčního období. Je ukázáno, že téměř všechny teplotní singularity nalezené za období od r. 1961 nebo v celém období 1881-2000 jsou časově nestabilní.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178662