Počet záznamů: 1

Behaviour of deformed droplets in an immiscible polymer blend: A comparative study of electron microscopy and small-angle X-ray scattering

 1. 1.
  0333734 - UMCH-V 2010 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Starý, Z. - Baldrian, Josef - Stará, Hana
  Behaviour of deformed droplets in an immiscible polymer blend: A comparative study of electron microscopy and small-angle X-ray scattering.
  [Chování deformovaných kapek v nemísitelných polymerních směsích: Srovnávací studie SEM a SAXS.]
  Macromolecular Materials and Engineering. Roč. 294, č. 12 (2009), s. 860-867 ISSN 1438-7492
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: blends * electron microscopy * morphology
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 1.742, rok: 2009

  The deformation of dispersed droplets in a PS/LLDPE 95:5 blend during uniaxial elongation and after cessation of the flow was studied. The behavior of the dispersed droplets during elongation is in a good agreement with a prediction of the modified capillary number model. The phase structure changes after the elongation was studied in relaxation and recovery modes. Fro the morphology study using scanning electron microscopy and small-angle X-ray scattering the dimensions of the dispersed particles and their degree of orientation were estimated. It was shown that the SAXS as an integral method gives new additional information which is hardly accessible by SEM as a method providing local information about discrete locations in the sample. The results of both methods proved that the stress in the sample is a decisive parameter determining the morphology development after cessation of the flow.

  Byla studována deformace kapek rozptýlených ve směsi PS/LLDPE 95:5 během jednoosé deformace a po přerušení toku. Chování kapek během dloužení je v dobrém souhlase s předpovědí modifikovaného kapilárního modelu. Změny fázové struktury po dloužení byly studovány v relaxačním a obnovovacím modu. Pomocí morfologie studované elektronovou mikroskopií a maloúhlovým rozptylem paprsků X (SAXS) byly stanoveny rozměry částic a stupeň jejich orientace. Ukázalo se, že metoda SAXS dala nové integrální informace, které SEM neposkytuje. Výsledky obou metod ukázaly, že napětí ve vzorku je rozhodujícím parametrem určujícím vývoj morfologie po přerušení toku.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178656