Počet záznamů: 1  

„… huius sedis a dextris sit imperatoris“. Spory o přednost v hierarchii císařského dvora vrcholného středověku

 1. 1. 0333709 - HIU-Y 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Zelenka, Jan
  „… huius sedis a dextris sit imperatoris“. Spory o přednost v hierarchii císařského dvora vrcholného středověku.
  [„… huius sedis a dextris sit imperatoris“. Conflicts of precedence in hierarchy of the imperial court in high Middle Ages.]
  Mediaevalia Historica Bohemica. Roč. 12, Suppl. 3 (2009), s. 56-70 ISSN 0862-979X.
  [Dvory a rezidence ve středověku III. Praha, 04.02.2009-05.02.2009]
  Grant CEP: GA AV ČR KJB800150802
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: Court * Space * Conflict
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Studie se věnuje konfliktním situacím, jejichž příčinou bylo prostorové členění císařského dvora a symbolický význam přisuzovaný jednotlivým místům. Autor se zároveň pokouší poukázat skutečnost, že soudobá společnost nereflektovala symbolický význam pouze u míst nejvýznačnějších příslušníků dvorské společnosti, ale v podstatě u všech shromážděných.

  This is a paper on conflict situations caused by spatial articulation of the imperial court, as well as by symbolic significance ascribed to particular places and positions. The author also employs other examples to demonstrate the fact that coeval society reflected the symbolic significance not only in the places of the most important members of courtly society, but, essentially, in positions of all persons present.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178636