Počet záznamů: 1  

Postionization fragmentation of rare-gas trimers revisited with new theoretical approaches

 1. 1. 0333670 - UFCH-W 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Janeček, I. - Cintavá, S. - Hrivňák, D. - Kalus, R. - Fárník, Michal - Gadea, F. X.
  Postionization fragmentation of rare-gas trimers revisited with new theoretical approaches.
  [Fragmentace trimerů vzácných plynů po ionizaci zkoumaná novým teoretickým přístupem.]
  Journal of Chemical Physics. Roč. 131, č. 11 (2009), s. 114306 ISSN 0021-9606
  Grant CEP: GA AV ČR IAA401870702
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: molecular dynamics * electron-impact * physical properties
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 3.093, rok: 2009

  A new theoretical approach is presented for the general treatment of nonadiabatic hybrid dynamics mixing classical and quantum approach and applied to the postionization of rare-gas trimers. There was an important disagreement between trajectory surface hopping TSH or mean field MF approaches and the experimental results; noteworthy, with the new method qualitative and almost quantitative agreement is found for the fragmentation ratios of ionic monomers and dimers. For the first time in the theory as in the experiment, the dimers prevail for argon while monomers strongly dominate for the heavier rare gases, krypton and xenon. A new compromise between MF and TSH approaches is proposed and the new method is found quite robust with results not too sensitive to various possible implementations.

  V této práci je prezentován nový teoretický přístup pro obecné řešení neadiabatické hybridní dynamiky (kombinující klasický a kvantový přístup) a bude aplikován na ionizaci trimerů vzácných plynů. Existoval důležitý nesoulad mezi metodou mezipotenciálového přeskoku trajektorií (TSH) a metodou přiblížením středního pole (SP) a experimentálními výsledky. Novou metodou byl nalezen kvalitativní a téměř i kvantitativní souhlas pro poměr fragmentace iontů monomerů a dimerů. Nejdříve v teorii stejně jako v experimentu převažují dimery pro argon, zatímco monomery silně dominují pro těžší vzácné plyny – krypton a xenon. Nový kompromis mezi SP a TSH přiblíženími je navržen a tato nová metoda je nepříliš citlivá na různá možná provedení.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178607