Počet záznamů: 1  

Vavro Šrobár a jeho podíl na vzniku agrární strany na Slovensku (1918-1922)

 1. 1. 0333584 - HIU-Y 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Harna, Josef
  Vavro Šrobár a jeho podíl na vzniku agrární strany na Slovensku (1918-1922).
  [Vavro Šrobár and his Share on the Origin of the Agrarian Party in the Slovakia (1918-1922).]
  Moderní dějiny. Roč. 17, č. 2 (2009), s. 39-60 ISSN 1210-6860
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: 20th Century * Czechoslovak history * Slovak history * political parties
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Jeden z nejvýznamnějších slovenských politiků prvních let republiky musel soupeřit o prvenství v rodícím se agrárním hnutí s Milanem Hodžou. Jeho koncepce vytvoření státní strany opírající se o zemědělské obyvatelstvo neuspěla. Zvítězil koncept Milana Hodži založený na formování agrární strany zdola na bázi agrárních spolků.

  One of the significant slovak politicians in the first years of the republic had compete about the first position in the bearing agrarian movement with Milan Hodža. His conception agrarian patry as so cold state party wasn't sucsesfull. It has won the Hodžas idea of forming of agrarian party from below on the basis of agrarian associations.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178530