Počet záznamů: 1  

Correlation between Changes in Ultrasound Measurements and Clinical Curative Effect of Tension-free Vaginal Tape-SECUR* Procedure

 1. 1. 0333488 - UIVT-O 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Martan, A. - Švabík, K. - Mašata, J. - Koleska, T. - Haddad El, R. - Pavlíková, Markéta
  Correlation between Changes in Ultrasound Measurements and Clinical Curative Effect of Tension-free Vaginal Tape-SECUR* Procedure.
  [Korelace mezi změnami hodnot ultrazvukových měření a klinickým léčebným efektem vaginální tape-SECUR* procedury.]
  International Urogynecology Journal. Roč. 20, č. 5 (2009), s. 533-539 ISSN 0937-3462
  Grant ostatní:GA MZd(CZ) NR9216
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504
  Klíčová slova: stress urinary incontinence * TVT-S system * transperineal ultrasound
  Kód oboru RIV: FK - Gynekologie a porodnictví
  Impakt faktor: 2.412, rok: 2009

  In comparison to other tape procedures, the cure rate after TVT-S seems inferior. Objective cure rate of TVT-S procedure is low irrespective of the method of insertion.

  Ve srovnání s jinými podobnými procedurami se léčebný účinek TVT-S metody jeví jako nižší. Objektivní léčebný účinek TVT-S metody je nízký nezávisle na způsobu zavedení.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178455