Počet záznamů: 1  

A relativistically smeared spectrum in the neutron star X-ray binary 4U 1705-44: looking at the inner accretion disc with X-ray spectroscopy

 1. 1. 0333470 - ASU-R 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Di Salvo, C. - D'Aí, A. - Iaria, R. - Burderi, L. - Dovčiak, Michal - Karas, Vladimír - Matt, G. - Papitto, A. - Piraino, S. - Riggio, A. - Robba, N.R. - Santangelo, A.
  A relativistically smeared spectrum in the neutron star X-ray binary 4U 1705-44: looking at the inner accretion disc with X-ray spectroscopy.
  [Relativisticky změnené spektrum neutronové hvězdy 4U 1705-44: pohled na vnitřní akreční disk rentgenovou spektroskopií.]
  Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Roč. 398, č. 4 (2009), s. 2022-2027 ISSN 0035-8711
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10030501
  Klíčová slova: line formation * individual stars4U 1705−44 * X-ray binaries
  Kód oboru RIV: BN - Astronomie a nebeská mechanika, astrofyzika
  Impakt faktor: 5.103, rok: 2009

  We present a recent XMM–Newton observation of the X-ray burster 4U 1705−44, where we clearly detect a relativistically smeared iron line at about 6.7 keV, testifying with high statistical significance that the line profile is distorted by highvelocity motion in the accretion disc.

  Prezentujeme nedávné pozorování rentgenové dvojhvězdy 4U 1705−44 pomocí satelitu XMM–Newton, ve kterém byly detekovány relativisticky rozšířené spektrální čáry železa s energií 6.7 keV. To s vysokou statistickou signifikancí dokazuje, že profil této čáry je ovlivněn vysokou rychlostí hmoty v akrečním disku.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178443