Počet záznamů: 1

Da-Sein und Weg-Sein im Kontext der psychopathologischen Problematik

 1. 1.
  0333435 - FLU-F 2010 RIV DE ger M - Část monografie knihy
  Kouba, Petr
  Da-Sein und Weg-Sein im Kontext der psychopathologischen Problematik.
  [Da-Sein and We-Sein in the Context of Psychopathological Problems.]
  Heideggers Beiträge zur Philosophie. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 2009 - (Mejía, E.; Schüßler, I.), s. 171-180. ISBN 978-3-465-03591-6
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: Being-There * Being-Away * Psychopathology
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  In diesem Aufsatz werden die neue Wege zur psychopathologischen Problematik im Kontext der Beitraege zur Philosophie von Martin Heidegger untersucht.

  In this article, the author Petr Kouba examines possible aproaches to psychopathological phenomena in the context of Heidegger's Beiträge zur Philosophie.

  V tomto článku Petra Kouby jsou zkoumány možnosti pochopení psychopatologických fenoménů v kontextu Heideggerových Beiträge zur Philosophie.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178415