Počet záznamů: 1

Gramatické vlivy na identifikaci slov u dětí: detekce chyb a syntaktický priming

 1. 1.
  0333421 - PSU-E 2010 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Smolík, Filip
  Gramatické vlivy na identifikaci slov u dětí: detekce chyb a syntaktický priming.
  [Grammatical effects on word identification in children: error detection and syntactic priming.]
  Struny mysli. Ostrava: Montanex, 2009 - (Petrů, M.), s. 269-279. ISBN 978-80-7225-302-9
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70250504
  Klíčová slova: word monitoring * violation detection * syntactic priming * language processing
  Kód oboru RIV: AN - Psychologie

  Experimentální studie sledovala vliv gramatických jevů na porozumění slovům. Experiment využíval metodu monitorování slov: děti slyšely věty a měly za úkol reagovat na předem zadané slovo. Experiment sledoval vliv morfosyntaktických chyb a opakování gramatických struktur na reakční čas při monitorování slova.

  An experiment investigated the effects of a morphosyntactic violation and syntactic priming on children’s sentence processing. Thirty four children (age 4;4 to 8;2) and nine adults were presented with sentence pairs and engaged in the word monitoring task. No effects of syntactic priming were found in the older group of children (6 and above) and in adults, while the violation led to an initial increase in reaction times after the error. The younger half of children showed a facilitation effect in the ungrammatical sentences; the effect of syntactic priming changed during the experiment, with an initial facilitation in the non-primed condition. The implications of the results for the understanding of grammatical development and syntactic priming phenomena are discussed.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178406