Počet záznamů: 1  

Měření jazykového porozumění u dětí v reálném čase sledováním očních pohybů

 1. 1. 0333413 - PSU-E 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Smolík, Filip - Lukavský, Jiří
  Měření jazykového porozumění u dětí v reálném čase sledováním očních pohybů.
  [Measuring language comprehension in children using on-line preferential looking.]
  Československá psychologie. Roč. 53, č. 5 (2009), s. 480-491 ISSN 0009-062X
  Grant CEP: GA AV ČR KJB700250801
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70250504
  Klíčová slova: word order * language acquisition * preferential looking
  Kód oboru RIV: AN - Psychologie
  Impakt faktor: 0.226, rok: 2009

  Cílem studie bylo prozkoumat zpracování pádových a slovosledných vodítek u tříletých a pětiletých dětí pomocí metody vizuální preference v reálném čase. Děti poslouchaly jednoduché tranzitivní věty, které začínaly buď podmětem nebo předmětem, a zároveň sledovaly dvojici obrázků. Jeden z obrázků odpovídal slyšené větě, druhý zobrazoval stejnou akci, při které ale byly role aktérů prohozené. U tříletých dětí analýza dat ukázala nevýznamnou preferenci pro cílový obrázek během prezentace posledního slova. V žádném ze sledovaných intervalů věty nebyl zjištěn statisticky významný vliv experimentální podmínky. U pětiletých dětí byla nalezena významná preference pro cílový obrázek. Nepřítomnost statisticky významného vlivu experimentální podmínky naznačuje, že pětileté děti nemají výraznější problémy s porozuměním větám, které mají převrácený slovosled. Předkládaná studie popisuje první zkušenosti s danou experimentální metodou a popisuje možnosti její implementace.

  An on-line preferential looking study investigated the processing of word order and case forms in 3-year-old and 5-year-old Czech children. Children listened to simple transitive sentences with subject-initial or object-initial word order while watching two pictures. One picture corresponded to the sentence presented, the other picture showed the same participants involved in the same action but in reversed agent/patient roles. In 3-year-olds, we found a nonsignificant preference for the target picture during the presentation of the sentence-final word, and there was no significant effect of the experimental condition. In 5-year-olds there was a significant preference for target pictures. The absence of significant effect of the experimental condition suggests that 5-year-old children have no detectable problems in understanding sentences with reversed word order. The study reports first experiences with the method and suggestions for its implementation.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178401