Počet záznamů: 1

An Lq-approach with generalized anisotropic weight of the weak solution of the Oseen flow around a rotating body in the whole space

 1. 1.
  0333375 - MU-W 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Kračmar, S. - Krbec, Miroslav - Nečasová, Šárka - Penel, P. - Schumacher, K.
  An Lq-approach with generalized anisotropic weight of the weak solution of the Oseen flow around a rotating body in the whole space.
  [Lq přístup pro zobecněný problém s anisotropními váhami slabého řešení Oseenova proudění podél rotujícího tělesa v celém prostoru.]
  Nonlinear Analysis: Theory, Methods & Applications. Roč. 71, č. 12 (2009), e2940-e2957 ISSN 0362-546X
  Grant CEP: GA AV ČR IAA100190804
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10190503
  Klíčová slova: littlewood-Paley theory * maximal operators * rotating body * Muckenhoupt weights * one-sided weights
  Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika
  Impakt faktor: 1.487, rok: 2009

  In the present paper we study the stationary Oseen-type system for flow around a rotating body. We study the system in the whole three-dimensional space. We establish the existence and uniqueness of a weak solution in weighted Lq-spaces. We also investigate the regularity of the solutions.

  V práci se zabýváme stacinárním systémem Oseenova typu pro proudění podél rotujícícho tělesa. Studujeme tento systém v celém prostoru R3. Dokážeme existenci v jednoznačnosti řešení a také vyšetřujeme otázku regularity řešení.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178372
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  Krbec.pdf1477.4 KBVydavatelský postprintvyžádat