Počet záznamů: 1

Optical properties of Er-doped GeS2-Ga2S3 glasses

 1. 1.
  0333368 - UMCH-V 2010 RIV RO eng J - Článek v odborném periodiku
  Ivanova, Z.G. - Jayasimhadri, M. - Kincl, Miloslav
  Optical properties of Er-doped GeS2-Ga2S3 glasses.
  [Optické vlastnosti GeS2-Ga2S3 skel dopovaných Er.]
  Journal of Optoelectronics and Advanced Materials. Roč. 11, č. 9 (2009), s. 1269-1272 ISSN 1454-4164
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: glasses * optical properties * luminescence
  Kód oboru RIV: CA - Anorganická chemie
  Impakt faktor: 0.433, rok: 2009

  The optical absorption and photoluminescence of (GeS2)80(Ga2S3)20 glasses doped with 0.6 and 1.8 mol % Er2S3 have been evaluated. The role of the excitation wavelength on the emission cross section at ~ 1540 nm, attributed to the 4I13/2 → 4I15/2 transition of the Er3+ ion, has been specified. Basic optical properties including radiative properties of present glasses have been determined.

  Bylo provedeno zhodnocení optické absorpce a foto-luminiscence (GeS2)80(Ga2S3)20 skel dopovaných 0.6 a 1.8 mol % Er2S3. Byl specifikován vliv excitační vlnové délky na emisní průřez při ~ 1540 nm přisouzený přechodu 4I13/2 → 4I15/2 iontu Er3+. Byly určeny základní optické vlastnosti, včetně zářivých vlastností těchto skel
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005566