Počet záznamů: 1

The Carpathian Convention and the Czech Republic

 1. 1.
  0333349 - USP-I 2010 RIV HU eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Šturma, Pavel - Vostrá, Lenka
  The Carpathian Convention and the Czech Republic.
  [Karpatská úmluva a Česká republika.]
  Sustainable Development and Transboundary Co-operation in Mountain Regions. Budapest: L´Harmattan, 2009 - (Majtényi, B.; Tamburelli, G.), s. 138-144. ISBN 978-963-9457-52-2. ISSN 2060-5404.
  [Sustainable Development and Transboundary Co-Operation in Mountain Regions. Budapest (HU), 20.09.2007-22.09.2007]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70680506
  Klíčová slova: the Carpathian Convention * public international law * transboundary co-operation
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy

  The Carpathian Convention as an International Instrument Binding on the Czech Republic. The Carpathian Convention in the Czech Legal Order. The Carpathian Convention and its Implementation in the Czech Republic.

  Karpatská úmluva jako mezinárodní nástroj závazný pro Českou republiku. Karpatská úmluva v českém právním řádu. Karpatská úmluva a její implementace v České republice.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178355